Fyris E

Fyris E har lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vi har engagerad personal som har en tydlig pedagogisk tanke med sitt arbete och det är naturligtvis viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier. Vi utvecklar lärandet i en miljö där vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Hos oss får eleverna det stöd de behöver för att lyckas med sin utbildning!

När du börjar hos oss

Innan du börjar på Fyris E så får du möjligheten att göra en praktikperiod för att testa på hur det är vara elev hos oss. Det är inget tvång utan du får självklart börja hos oss ändå! Vi tar kontakt med din gamla skola och får information om hur dina studier har varit i grundskolan. Vi gör det för att vi bättre ska kunna möta dina behov. Vi träffar dig i ett möte där dina vårdnadshavare gärna får vara med. Syftet med mötet är att vi ska lära känna varandra, fylla i en del uppgifter och ge varandra en del information inför de kommande studierna på Fyris E. När studierna börjar lär vi känna varandra och vi gör en pedagogisk kartläggning där vi ser dina styrkor och dina behov av stöd. För varje elev utformas en individuell studieplan. Den är en planeringen för dina studier hos oss. I denna kan du se vilka kurser du kommer att läsa och när du ska läsa dem. Vi kallar också till ett utvecklingssamtal där vi går igenom vad vi har sett av ditt arbete i skolan och vår plan för att du ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. Detta sker en gång per termin. Du har också tät och kontinuerlig kontakt med din mentor som följer dig under studietiden.

Dina studier

Du studerar i grupper om 5-10 elever men ibland färre. Vi anpassar undervisningen så att det passar dina behov och blandar teoretiska och praktiska studier. På Fyris E kan du studera:

  • Individuellt program
  • Något av de nationella programmen:
    • Programmet för administration, handel och varuhantering
    • Programmet för estetiska verksamheter
    • Programmet för hotell, restaurang och bageri
    • Programmet för hälsa, vård och omsorg
Uppdaterad: