Om Uppsala AG

Uppsala AG är namnet på den kommunala anpassade gymnasieskolan.

Uppsala AG har två skolenheter som heter:

  • Uppsala AG Fyris
  • Uppsala AG Jälla

Våra skolenheter finns på samma plats som gymnasieskolorna Fyrisskolan respektive Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Uppsala AG har totalt cirka 125 elever och personalen består av cirka 80 personer.

Du hittar mer information under respektive skolenhet.

Ladda ner broschyren Uppsala AG – den kommunala anpassade gymnasieskolan, läsåret 2023-2024 (PDF, 983 KB)

Ladda ner principskiss över Uppsala AG:s organisation (PDF, 81 KB)

Välkommen!

Marie Hultqvist, rektor

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om Uppsala AG