Uppsala AG Jälla

Vår arbetsenhet på Uppsala AG Jälla kallas Jälla-4. Vi finns på Jälla gård tillsammans med Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov av anpassat och särskilt stöd. Vi har engagerad personal som har en tydlig pedagogisk tanke med sitt arbete och det är naturligtvis viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier. Vi utvecklar lärandet i en miljö där vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Hos oss får eleverna det stöd de behöver för att lyckas med sin utbildning!

På Uppsala AG Jälla finns följande program:

  • Individuellt program
  • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
  • Programmet för fordonsvård och godshantering
  • Programmet för skog, mark och djur
Uppdaterad: