Fritidsverksamheter

På Fyris-F och Jälla-4 finns det fritids (korttidstillsyn) som har öppet mellan kl 7.00-17.00 och som kompletterar elevernas skoldag. Vi har öppet året runt och men stänger för helg och röda dagar. Korttidstillsyn är en LSS-insats (Lagen om stöd och service).

Den som är intresserad av välja Fritids Fyris eller Fritids Jälla som korttidstillsyn kontaktar Marie Hultqvist, rektor.

 

Marie Hultqvist

Rektor med enhetsansvar samt ansvarig för individuellt program och korttidstillsyn
Uppsala AG
Uppdaterad: