Uppsala AG Fyris

Våra arbetsenheter på Uppsala AG Fyris kallas Fyris-E och Fyris-F. Vår verksamhet finns i samma lokaler som Fyrisskolan.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov av anpassat och särskilt stöd. Vi har engagerad personal som har en tydlig pedagogisk tanke med sitt arbete och det är naturligtvis viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier. Vi utvecklar lärandet i en miljö där vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Hos oss får eleverna det stöd de behöver för att lyckas med sin utbildning!

På Uppsala AG Fyris finns följande program:

  • Individuellt program
  • Programmet för adminstration, handel och varuhantering
  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för hälsa, vård och omsorg
Uppdaterad: