Skolledning

Enhetsrektor - har det övergripande ansvaret för Uppsala AG, för elever och personal på individuellt program samt Fritids Fyris och Fritids Jälla.

Programrektor - ansvarar för elever och personal på de nationella programmen.

Marie Hultqvist

Rektor med enhetsansvar samt ansvarig för individuellt program och korttidstillsyn
Uppsala AG

Marie Laitamaa

Programrektor
Nationella program
Uppdaterad: