Vattnet på Jälla godkänt att dricka igen

Vattnet på Jälla innehåller inte parasiten cryptosporidium. Det visar provsvaren som vi nu fått tillbaka. Nu går det bra att dricka vattnet igen.

Efter flera sjukdomsfall av parasitsjukdomen cryptosporidium har dricksvattnet på Uppsala yrkesgymnasium Jällas fastighet provtagits och undersökts för att utesluta att vattnet har varit orsak till smittan. Provsvaren visar inga spår av cryptosporidium eller andra föroreningar och vattnet är nu åter tillåtet att dricka.

Beslutet att godkänna vattnet som dricksvatten har tagits av gymnasieskolans ledning efter samråd med fastighetsägaren Skolfastigheter, regionens smittskyddsenhet och kommunens miljöförvaltning.

Undersökningarna av vattnet har inte visat på några föroreningar. Samtidigt har provtagning på kalvar i skolans lantbruk visat på förekomst av cryptosporidium. Vi fortsätter därför utreda kalvarna som den troliga orsaken till sjukdomsutbrottet. Att ett av sjukdomsfallen har uppkommit efter att vattnet förbjöds som dricksvatten stärker misstanken att smittan har kommit från djuren och inte från dricksvattnet.

Vi har uppdaterat och infört skärpta hygienrutiner i ladugården sedan smittan upptäcktes. Endast behöriga elever och personal får ha kontakt med kalvarna och skolledningen uppmanar alla att noggrant följa de hygienrutiner som finns.

Det var i mitten av februari som vi fick kännedom om flera misstänkta sjukdomsfall av parasitsjukdomen cryptosporidium. Sammanlagt har 24 personer blivit sjuka och 4 personer har blivit konstaterat smittade. Alla personer är idag friska från sjukdomen. Som en försiktighetsåtgärd har vi under tiden som smittkällan utreddes tillhandahållit vatten på flaska, dunkar och vattenautomat som dricksvatten.

Frågor och svar om dricksvattnet på Jälla (PDF, 70 KB)

20 april 2022