Student 2021

Nu är det dags för våra studenter att springa ut!

Det är dags studentutspringet och även i år tvingas vi göra justeringar utifrån pågående pandemi. Vi behöver begränsa antalet personer som kan ta emot stundenterna i samband med utspringet. Instruktioner om det här skickas till hemmen.

Vi har tre st. olika tider för utspring enligt nedan:

Fyrisskolan GS

  • Fyris-E kl 12:30
  • Fyris-F kl 10:30

Utspringet sker från entré E3 - se karta 

 

Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS

  • Jälla-4 kl 11:00

Utspringet sker från Jälla-4- se karta 

 

Med förhoppningar om sol och en härlig studentdag!

Ola Rick, rektor

21 maj 2021