Skolstart hösten 2019

Terminen för Uppsala gymnasiesärskola Fyris och Uppsala gymnasiesärskola Jälla startar måndag 19 augusti kl 08:30.

Detta gäller elever i alla årskurser.

Ett informationsbrev har skickats till hemmet under sommaren. Vid eventuella frågor kontakta 018-727 86 00.

Välkomna tillbaka efter sommarlovet!

9 augusti 2019