Skolstart ht 2018

Sommarlov och skolstart

Välkomna tillbaka efter sommaren! Höstterminen börjar måndag den 20 augusti kl 8:30.

Ett informationsbrev skickas till nya och gamla elever under sommaren.

GLAD SOMMAR!

Sommarbild över äng

20 juni 2018