Skolavslutning åk 1-3

Skolavslutning 9 juni

Elever i årskurs 1, 2 och 3 har skolavslutning fredag 9 juni.

  • Skoldag börjar som vanligt kl 08.30.
  • Elever och personal firar att det är sista dagen innan sommarlovet med en avslutningsceremoni.
  • Lunch serveras under dagen.
  • Skolan slutar kl 12:30 och då börjar sommarlovet. Eleverna åker antingen hem eller till fritids.

Tack för det här läsåret och Glad sommar! 

4 juni 2023