Nytt namn

Den kommunala gymnasiesärskolan byter namn

Vi har sett ett behov av att ändra namnet på den kommunala gymnasiesärskolan för att starkare signalera att vi tillhör gymnasieskolans organisation.

Uppsala gymnasiesärskola byter namn till Uppsala GS.

Uppsala gymnasiesärskola Fyris byter namn till Fyrisskolan GS.

Uppsala gymnasiesärskola Jälla byter namn till Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS.

Vår koncern heter därmed Uppsala GS med de två skolenheterna Fyrisskolan GS respektive Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS.

Se vår nya organisationsskiss: Klicka här!

18 februari 2020