Nytt namn

Den kommunala gymnasiesärskolan byter namn.

Den kommunala gymnasiesärskolan byter namn till Uppsala gymnasiesärskola. 

Vi har även fortsättningsvis två skolenheter på samma adresser som tidigare:

  • Uppsala gymnasiesärskola Fyris
  • Uppsala gymansiesärskola Jälla

Uppsala gymnasiesärskola har nu också en egen webbplats med adressen: www.gymnasiesarskola.uppsala.se

Rektor för Uppsala gymnasiesärskola är Ola Rick.

8 december 2017