Nytt namn 2 juli 2023

Gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola

I juli byter alla grund- och gymnasiesärskolor i Sverige namn. Den nya benämningen blir då anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Denna ändring i skollagen, som beslutats av riksdagen, gäller från 2 juli 2023 och är en del av en långsiktig målsättning att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Så här ändras namnen på de kommunala gymnasiesärskolorna
AG (Anpassad gymnasieskola) ersätter GS (gymnasiesärskola). 

  • Uppsala AG blir nya samlingsnamnet och ersätter Uppsala GS.
  • Uppsala AG Fyris ersätter Fyrisskolan GS.
  • Uppsala AG Jälla ersätter Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS.

Mer information om lagändringen

Lagrum: Skollagen SFS 2022:1315 och Lag om ändring i skollagen 2010:800

5 juni 2023