Information angående coronavirus

Aktuell information till följd av Corona-viruset 2020-04-17

Gymnasiesärskolans verksamheter på Fyris och Jälla har kommit igång igen efter påsklovet.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning. I praktiken innebär det att vi anstränger oss för att hålla sociala avstånd till varandra i skolmiljön, att prioritera utomhusverksamhet, att sköta handhygien och städning samt att kontinuerligt följa uppdateringar och medicinska rekommendationer från såväl nationell som lokal nivå.

Det har sedan kommit en del information som rör lovdagar och avslutningsdagar för gymnasieskolan. Här nedan följer de aktuella datumen för gymnasiesärskolan:

Skolavslutning

• Årskurs 1, 2 och 3 har skolavslutning tisdag 9 juni.

• Årskurs 4 har skolavslutning (studentexamen) fredag 5 juni. Observera! Att vi inte än vet hur studentceremonin kommer att se ut i år p.g.a situationen med coronaviruset. Vi återkommer om det så snart vi har planerat det.

Lovdagar

• Valborg och första maj: torsdag 30 april–fredag 1 maj

• Kristi himmelfärd: torsdag 21 maj–fredag 22 maj

Om ni har frågor kring lovdagar eller kring corona-relaterade frågor, vänd er då till mig eller till skolsköterskan: Margareta Lundqvist, 018-727 97 48.

Med vänliga hälsningar,

Ola Rick
Rektor

17 april 2020