Frågor om antagning

Intresserad av utbildning vid Uppsala gymnasiesärskola?

Frågor under sommaren om skolgång vid Uppsala gymnasiesärskola hänvisas till 

  • Gymnasieantagningen
    Telefon: 0771-72 70 01, måndag–fredag 9.30–11.30
    E-post: antagning.gymnasieskola@uppsala.se 
  • Ola Rick, rektor
    Telefon: 018-727 97 95
    E-post: ola.rick@uppsala.se
20 juni 2019