Beslut i anledning av Coronaviruset

Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolor i Uppsala kommun

På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att gymnasieskolor från och med i morgon den 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning. Åtgärden ska minska smittspridningen i samhället av coronaviruset.

Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden nu har fattat beslut om att sätta igång distansundervisning i gymnasieskolorna.

Gymnasiesärskolan omfattas inte av det nya beslutet och kommer att vara öppen som vanligt.

Vi skickar hem informationen till föräldrar och vårdnadshavare.

Vid frågor ber vi er i första hand att kontakta mentor, i andra hand skolledning. 

Med vänliga hälsningar,

Ola Rick
Rektor

17 mars 2020